Naše služby

- Predaj , montáž , kontrola a oprava hasiacich prístrojov a príslušenstva
- Predaj , montáž , kontrola a oprava hydrantov , hydrantového materiálu a požiarnych hadíc
- Predaj , montáž , kontrola a oprava požiarnych uzáverov
- Predaj , montáž , kontrola a servis požiarnych klapiek
- Vykonávanie činnosti technika a špecialistu PO

Predaj , montáž , kontrola a oprava hasiacich prístrojov a príslušenstva

Predaj , montáž a revízie všetkých druhov hasiacich prístrojov certifikovanou osobou.
Predaj , opravy , tlakové skúšky a záručný servis zabezpečujeme pre týchto výrobcov hasiacich prístrojov :
- NEURUPPIN , IBS, TOTAL, FLORIAN
- KODRETA
- ETS, HTB, KZWM, SILESIAN
- SIEL, SANAL
- KOVOSLUŽBA
- BAVARIA, BRANSCHUTZ, YUYAO, NINGHO, SHANGYU
- ČERVINKA
- GLORIA , PROTEX, ADLER
- TEPOSTOP, HASTEX-HASPR
- HASPO, ALBECO, OGNIOCHRON
- GRUPO INCENDIOS

Predaj , montáž , kontrola a oprava hydrantov , hydrantového materiálu a požiarnych hadíc

- Predaj hydrantového materiálu , hadicových navijákov a požiarnych hadíc.
- Montáž rozvodu požiarnej vody vnútornej aj vonkajšej vrátane zemných prác.
- Tlakové skúšky hydrantov a požiarnych hadíc.
- Meranie výdatnosti vonkajších hydrantov .

Predaj , montáž , kontrola a oprava požiarnych uzáverov

- Pri požiarnych uzáveroch Vám vieme zabezpečiť všetko od zamerania cez dodanie až po montáž a následný servis. Úzko spolupracujeme s desiatkou popredných Slovenských a Českých výrobcov.